Viktiga dokument

På Mönsteråsgymnasiet arbetar vi aktivt med våra elevers trivsel. Här samlar vi viktiga dokument och bestämmelser för vår skola.

Ordningsregler

På Mönsteråsgymnasiet har vi gemensamma ordningsregler, som både elever och personal förhåller sig till. De är grunden för studiero och trygghet i skolan och bidrar till att alla elever får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Till Mönsteråsgymnasiets ordningsregler

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling beskriver hur skolan arbetar för att vara en trygg skola för alla.

Reviderad 2023-10-05 gäller för läsåret 2023-2024

Till Mönsteråsgymnasiets plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Drog och handlingspolicy för Mönsteråsgymnasiet

Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser. På vår skola accepterar vi ingen användning av vare sig alkohol eller andra droger.

Till drogpolicy för Mönsteråsgymnasiet

 

Försäkringsbesked 2023

Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Mönsterås kommun.

 

Innehåller information gällande Olycksfallsförsäkring för  Mönsterås kommun

Olycksfall_Försäkringsbesked_2023

Sidan uppdaterad 15 januari 2024