Fd Im elever i arbete

Introduktionsprogram (IM)

Saknar du ett eller flera ämnen för att komma in på ett yrkes- eller högskoleförberedande program? Introduktionsprogrammen (IM) ger dig möjligheter!

På Mönsteråsgymnasiet finns introduktionsprogram med fyra inriktningar. Du läser heltidsstudier efter en individuell studieplan, som skall ge dig ökad kunskap, personlig utveckling, stimulera till fortsatta studier eller att komma ut på arbetsmarknaden.

Individuellt alternativ (IMA)

Individuellt alternativ förbereder dig till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas efter just dina behov och förutsättningar. För dig som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram.

Programinriktat val (IMV)

Programinriktat val kan vara ett alternativ för dig som saknar behörighet till ett nationellt program. Det syftar till att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och att du så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram och ett högskoleförberedande program.

Språkintroduktion (IMS)

Språkintroduktion vänder sig till dig som nyligen har anlänt till Sverige. Du läser framförallt svenska för att sedan kunna gå vidare till annan utbildning.

Yrkesintroduktion (IMY)

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Här kombineras studier med yrkespraktik. Utbildningen är tänkt att hjälpa dig ut på arbetsmarknaden, eller leda vidare till ett yrkesprogram.

Sidan uppdaterad 15 januari 2024