Vård- och omsorgscollege

Mönsteråsgymnasiet är ett vård- och omsorgscollege! Ett vård- och omsorgscollege (VO-college) är ett samarbete mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund.

Syftet är att höja kvalitén på vård och omsorg. Det innebär bland annat att

  • vård- och omsorgstagaren får en vård och omsorg med hög kvalitet.
  • arbetsgivarna får personal med den kompetens de behöver.
  • du som studerar får en modern och attraktiv utbildning med kvalitet som ger anställningsbarhet och en god grund för vidare studier,
  • Mönsteråsgymnasiet får tillgång till arbetsplatsförlagt lärande (APL) av god kvalitet med kompetenta handledare.

 

Läs mer på vård och omsorgscollege

Läs mer i timplanen

Sidan uppdaterad 15 januari 2024