Mönsteråsgymnasiets historia

Mönsteråsgymnasiet startade 1995 och var den första skolan i Sverige med att ge varje elev en bärbar dator. Här kan du läsa om hur det hela startade.

På regeringens initiativ 1994 bildades KK-stiftelsen med uppdraget att uppmuntra och stödja utvecklingsprojekt i skolan. Vid denna tidpunkt var Mönsterås kommun i slutfasen för att starta sin nybyggda gymnasieskola.

Åren 1996-1999 satsade KK-stiftelsen på en rad utvecklingsprojekt för att på bred front utveckla tekniken och då framför allt datorn, som ett ”lärande verktyg”.

Mönsteråsgymnasiet var en av de utvalda kommunskolorna som var med i KK-stiftelsens försöksprojekt där IT skulle introduceras i skolans värld. Kontakter togs för att starta ett pilotprojekt – ”Den öppna skolan med datorn som pedagogiskt verktyg”.

Mönsteråsgymnasiet startade 1995 med sin första årskull elever med detta pilotprojekt som huvudmål.

Mönsteråsgymnasiet var första skolan i Sverige med att ge varje elev en bärbar dator.

Under projektet besöktes skolan av intressenter från hela Europa och skolans elever och lärare deltog i seminarier runt om i Europa för att berätta om detta unika projekt.

Projektet hade flera delar som involverade både pedagogik och teknik vilket gjorde att flera parter både från högskola och näringsliv deltog i detta projekt. Det mest intressanta var den nya tekniken som skulle användas.

Varje elev och lärare fick en laptop som verktyg i undervisningen. Skolan kopplades upp mot internet för att elever och lärare skulle kunna söka information och knyta kontakter “world wide”.

Medverkande partners var Apple, som försåg skolan med laptops, och Telia som bidrog med infrastruktur med koppling till internet. Detta var unikt 1995, en gymnasieskola där varje elev hade tillgång till internet och samtidigt hade en egen laptop. Mönsteråsgymnasiet deltog i utvecklingsprojektet åren 1995-2001.

Eftersom resultatet var så lyckat, beslutade Mönsterås kommun att gymnasiet även i fortsättningen skulle vara en skola där varje elev ska ha tillgång till en laptop och där IT skall vara ett ledord.

Detta beslut hade även en sociokulturell betydelse: oavsett bakgrund eller kön fick du tillgång till en dator.

När det gäller hårdvaran så finns fortfarande ursprungsaktörerna med i bilden. Vi använder Telia som leverantör av fiberkabel via kommunen och en blandad plattformsmiljö vilket innebär att vi både har Mac & PC-datorer.

Mönsteråsgymnasiet har idag elever och personal inom nio nationella program och vårt koncept med bärbar dator gäller fortfarande.

Sidan uppdaterad 15 januari 2024