elever vågen

Betyg

I gymnasiet sätts betyg på varje kurs du läser. Läraren meddelar vilket betyg du kommer att få och du kan även se ditt betyg i ca 2 veckor efter att kursen är slut. Betygen finns i att nå via din inloggning till IST.

Betygsskalan

Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F. Om läraren saknar underlag för bedömning av dina kunskaper på grund av frånvaro sätter inte läraren ett betyg utan markerar med ett streck i betyget.

Varje betyg har ett värde. Gymnasiebetyget E ges värdet 10 och värdet för varje betygssteg därefter ökar med 2,5. Högsta värdet på ett betyg blir då 20. För ett icke godkänt resultat ges betyget F som motsvarar betygsvärdet 0.

  • A = 20 poäng
  • B = 17,5 poäng
  • C = 15 poäng
  • D = 12,5 poäng
  • E = 10 poäng
  • F = 0 poäng

Kunskapskrav

Läraren ska informera dig om de krav som ställs för att nå ett visst betyg och du kan när som helst fråga läraren om hur du ligger till i förhållande till kunskapskraven.

Preciserade kunskapskrav

Det finns så kallade preciserade kunskapskrav, det vill säga tydligt formulerade krav, för betygen – E, C och A. För betygen D och B finns alltså inga preciserade kunskapskrav.

Vilket betyg får du?

Vilket betyg du kommer att få beror på hur väl du har nått upp till målen. Det finns mål uppsatta för det högsta (A), mellersta (C) och lägsta (E) betygssteget. Läraren gör en helhetsbedömning av dina kunskaper och jämför med överliggande kunskapskrav.

Om du har mycket hög frånvaro eller inte har deltagit i någon prövning kanske din läraren inte kan ge dig ett betyg i kursen. Då kan läraren dela ut ett streck, det betyder att du varken är godkänd eller icke godkänd i kursen.

Sidan uppdaterad 15 januari 2024