Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vill du ha ett arbete med mycket variation och stora möjligheter att jobba med allt från barn och yngre till äldre personer? Som utbildad undersköterska hos oss kan du välja att jobba inom äldreomsorg, LSS-verksamhet, socialpsykiatri eller på avdelningar på våra sjukhus.

På vård- och omsorgsprogrammet får du göra många praktiska och teoretiska uppgifter.

Praktiska uppgifter kan till exempel vara att lära sig ta ett blodsocker eller hur en patient eller brukare kan få hjälp med att borsta tänderna.

På de teoretiska lektionerna får du kunskap om hela människan, fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Bland annat får du kunskap om vad diabetes är för sjukdom och varför du behöver träna på att ta ett blodsocker. Du lär dig både praktiskt och teoretiskt varför munvård är så viktigt för hälsan.

Under utbildningen till undersköterska har du APL, arbetsplatsförlagt lärande, där du praktiserar yrket med en van handledare. Du är på APL varje läsår.

Yrket undersköterska är spännande och har många utmaningar som vi på vård- och omsorgsprogrammet ser fram emot att få dela med dig under tre år.

Vård- och omsorgsprogrammet på Mönsteråsgymnasiet är med i Vård- och omsorgscollege. Det är ett samarbete mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund. Detta är en garanti för att utbildningen håller hög kvalitet.

Timplan för VO-programmet

 

Sidan uppdaterad 15 januari 2024