Specialpedagog

Specialpedagogens uppgift är att arbeta för att din studiesituation ska fungera så bra som möjligt. Av specialpedagogen får du stöd som är tillfälligt eller mer långvarigt och som utformas efter dina behov samt önskemål. Exempel på stöd är studieteknik, planera och strukturera dina studier, komma igång med uppgifter och alternativa verktyg som kan gynna dina studier. För att hitta den bästa lösningen genomförs en pedagogisk kartläggning som kan utmynna i ett åtgärdsprogram.

De specialpedagogiska insatserna sker på individ-, grupp och organisationsnivå. Som en del av EHT arbetar specialpedagogen även förebyggande samt främjande med att i samverkan med undervisande pedagoger och mentor skapa, anpassa och utveckla lärmiljöer för att du ska nå utbildningens mål.

Sidan uppdaterad 4 maj 2023