elever vågen

Olika sorters examen

Målet med studier på gymnasiet är en gymnasieexamen. Oavsett om du vill plugga vidare efter gymnasiet eller inte. Det finns två sorters gymnasieexamen: yrkesexamen som du får från ett yrkesprogram och högskoleförberedande examen som du får från ett högskoleförberedande program.

När du har avslutat ett gymnasieprogram kan du få en gymnasieexamen, antingen en högskoleförberedande examen eller en yrkesexamen. Du får då ett examensbevis.

Varje kurs du läser ger ett visst antal gymnasiepoäng, poängen visar också hur omfattande kursen var. När du har läst ett fullständigt gymnasieprogram har du läst kurser som motsvarar minst 2 500 poäng.

Yrkesexamen

Det som krävs för att få yrkesexamen:

 • Lägst betyget E i minst 2 250 poäng från ett program som är 2 500 poäng.
 • Lägst betyget E i 400 poäng av de programgemensamma ämnena.
 • Lägst betyget E i kursen svenska 1 eller svenska som andraspråk 1
 • Lägst betyget E i engelska 5
 • Lägst betyget E i matematik 1

Om du vill kan du välja att läsa några kurser för att få grundläggande högskolebehörighet från ett yrkesprogram.

Högskoleförberedande examen

Det som krävs för att få en högskoleförberedande examen är:

 • Lägst betyget E i minst 2 250 poäng från ett program som är 2 500 poäng.
 • Lägst betyget E i kurserna svenska 2 och 3 eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3.
 • Lägst betyget E i engelska 5 och 6.
 • Lägst betyget E i matematik 1

Grundläggande högskolebehörighet

Grundläggande behörighet eller högskolebehörighet betyder att du är behörig att läsa på högskola och universitet. Läser du ett högskoleförberedande program får du den grundläggande behörigheten genom att du tagit din gymnasieexamen. Det går också bra att få grundläggande behörighet till högskola och universitet på ett yrkesprogram genom att välja till vissa kurser.

Det som krävs för att få grundläggande högskolebehörighet efter att ha gått ett yrkesprogram är:

 • Lägst betyget E i svenska 2 och 3.
 • Lägst betyget E i engelska 6.

Du kan välja att läsa de extra kurserna oavsett vilket yrkesprogram du går.

Läs upp till gymnasieexamen på komvux

Om du inte uppnår målen för att få en gymnasieexamen får du istället ett studiebevis. Där framgår vilka kurser som du har läst och dina betyg i kurserna. Om du har ett studiebevis kan du välja att läsa upp till en gymnasieexamen på komvux. Ta hjälp av skolans studie- och yrkesvägledare för att planera vad du behöver läsa för att nå gymnasieexamen.

Sidan uppdaterad 3 maj 2023