Om Mönsteråsgymnasiet

På Mönsteråsgymnasiet är kunskap och kvalitet i utbildningarna alltid i centrum. Vi kan med glädje konstatera att eleverna når goda studieresultat och att de är trygga och trivs på skolan. Miljön präglas av närhet mellan elever och lärare, vilket gynnar elevernas goda studieresultat och arbetsron är hög.

På Mönsteråsgymnasiet har vi en väldigt hög andel legitimerade lärare som gör sitt yttersta för att eleverna ska nå sina mål. Vi har en väl inarbetad elevhälsa med specialpedagog, skolsköterska, kurator och skolpsykolog som på olika sätt hjälper eleverna under sina gymnasieår.

Alla elever har mentorer som tillsammans med vår Studie- och yrkesvägledare arbetar aktivt för att ge eleverna bra vägledning genom utbildningen. Eleverna har tillgång till bibliotek och skolan tillhandahåller datorer som ett naturligt arbetsredskap i elevernas utbildning.

En styrka är att Mönsteråsgymnasiet har varierande program att välja emellan och det skapar en god helhet på skolan. När våra elever pratar om sin skola säger de bland annat att Mönsteråsgymnasiet är en skola där personalen bryr sig om eleverna, att skolmiljön är fin, att de får mycket hjälp, att de har inflytande över sina studier, att det finns trevliga kompisar och att utbildningen håller hög kvalitet. Detta håller vi med om och är stolta över.

Om du tycker att detta låter som en skola för dig är du varmt välkommen!

Sidan uppdaterad 15 januari 2024