elever vågen

Studie- och yrkesvägledning

Ibland blir det inte riktigt som det var tänkt. Ibland byts gamla drömmar ut mot nya. Oavsett vad det är för anledning kan vår studie- och yrkesvägledare, eller syven, hjälpa dig med dina funderingar inför framtiden. 

Vägledning genom samtal

Vägledning innebär att du och syven pratar om vad du vill göra efter gymnasiet och vad du kan behöva göra för att nå dina mål – både under din gymnasietid men även efter gymnasiet.

Du kan exempelvis få råd och stöd om:

  • individuella studieplaner,
  • när du vill söka till en kurs som inte är med i programmet,
  • vilken utbildning du behöver för ett speciellt yrke och hur arbetsmarknaden ser ut,
  • om det finns antagningsregler och behörighet till en utbildning du vill gå, och hur du söker dit,
  • vilka individuella val och valbara kurser som finns på gymnasiet,
  • hur högskoleprovet går till och tips inför provet,
  • om du vill byta kurs, program eller inriktning på programmet,
  • om du behöver söka en avbrottsanmälan i studierna.

Sidan uppdaterad 3 maj 2023