Microskop

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet ger en god grund för dig som vill fortsätta studera vidare efter gymnasiet, inte bara inom det naturvetenskapliga området. Du får använda din nyfikenhet, utmana din kreativitet och träna din analytiska förmåga..

Teoretiska studier varvas med praktiska moment som laborationer, fältstudier och studiebesök. I detta sammanhang är vårt samarbete med lokala företag, Mönsterås kommun och Linnéuniversitetet av stor vikt. Samarbetet ger en bättre förståelse för naturvetenskapens roll i samhället samt kännedom om möjliga yrkesval.

Kemi, fysik, biologi och matematik utgör en stor del av utbildningen. Vi arbetar med ett naturvetenskapligt förhållningssätt, vilket innebär ett målinriktat arbete med problemlösning, kritiskt tänkande och logiska resonemang, och du lär dig att tänka naturvetenskapligt.

Timplan NA-programmet

Inriktningar

Efter studierna

Efter examen är du väl förberedd för högskolestudier, främst inom naturvetenskap, medicin, matematik och teknik men även inom andra områden.

Sidan uppdaterad 15 januari 2024