Teknikcollege

Elever som väljer en teknisk utbildning på Mönsteråsgymnasiet blir en del av Teknikcollege Östra Småland.

Ett certifierat teknikcollege står för kvalitet och har utbildningar av högsta klass. Samtliga teknikprogram på Mönsteråsgymnasiet är certifierade sedan april 2013. Även naturvetenskapsprogrammet är teknikcollegecertifierat, vilket Mönsteråsgymnasiet var först i landet med.

Teknikcollegeprogrammen på Mönsteråsgymnasiet samverkar med Linnéuniversitetet, Sjöfartshögskolan i Kalmar och Institutionen för maskinteknik i Växjö erbjuder föreläsningar för våra elever.

Utbildningarna planeras och genomförs i nära samverkan med regionens företag. Detta ger stora fördelar när du som elev söker jobb eller börjar en kvalificerad teknisk utbildning. Samverkan med arbetslivet kvalitetssäkrar APL-platserna, ger välplanerade studiebesök, möjligheter till examensarbete på företag och goda möjligheter till sommarjobb.

Välkommen till Teknikcollege Östra Småland

Sidan uppdaterad 15 januari 2024