SKolbild med logo

Behörighet och meritvärde

För att bli antagen till ett gymnasieprogram behöver du i första hand vara behörig. Behörigheten skiljer sig åt mellan olika program och om det är många som söker samma program gör vi ett urval bland de som sökt. Dina betyg räknas om till något som heter meritvärde, som är det sammanlagda värdet av dina betyg omräknat till poäng.

För att vara behörig

För att vara behörig till ett nationellt program krävs det att du har:

  • slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande utbildning,
  • påbörjar utbildningen senast det första kalenderhalvåret då du fyller 20 år.

Vad är meritvärde och hur räknas det

Meritvärdet är det värde du får genom att lägga samman alla dina betygspoäng från grundskolan. Du räknar ut ditt meritvärde genom att göra om dina betyg till poäng och lägga ihop dem. Endast dina 16 bästa betyg räknas, om du inte läst och fått betyg i moderna språk, då räknas de 17 bästa betygen med. Har du läst modersmål så får du byta ut det betyget mot det lägsta betyget av de 16.

Du kan få högst 320 poäng i meritvärde eller 340 poäng om du läst moderna språk.

Dina betyg får poäng där A räknas om till 20 poäng, B räknas om till 17,5 poäng och så vidare ända till E. F ger inga poäng.

  • A = 20 poäng
  • B = 17,5 poäng
  • C = 15 poäng
  • D = 12,5 poäng
  • E = 10 poäng
  • F = 0 poäng

Sidan uppdaterad 15 januari 2024