elever vågen

Studiehjälp och ekonomi under gymnasietiden

När du studerar heltid på gymnasiet får du studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20 år från CSN (Centrala Studiestödsnämnden). Studiehjälpen kan exempelvis vara studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg, som lärlingsersättning för dig som går en lärlingsutbildning.

Studiebidrag

Du som studerar i gymnasieskolan får studiebidrag från CSN. Studiebidraget får du till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Bidrag för gymnasiestudier, studiebidrag och andra bidrag, CSNs webbplats

Inackorderingstillägg

Har du en lång och besvärlig resväg kan du ansöka om inackorderingstillägg.

Om du går på gymnasiet som andrahandmottagen kan du inte söka inackorderingstillägg.

Information om inackordering, Mönsterås kommuns webbplats

Extra tillägg

Behöver din familj mer bidrag kan du ansöka om extra tillägg. Det ansöker du om hos CSN.

Om extra tillägg på gymnasiet, CSNs webbplats

Lärlingsersättning

Om du går en lärlingsutbildning på gymnasiet där en del av utbildningen är på en arbetsplats, kan du få bidrag för måltider och resor. Mer information hittar du hos CSN.

Information om lärlingsersättning, CSNs webbplats

Ogiltig frånvaro/skolk påverkar ditt studiebidrag

Om du är borta från skolan utan att skolan godkänt det räknas det som ogiltig frånvaro. Har du sammanlagt fyra timmars frånvaro under en månad påverkar det ditt studiebidrag. Skolan ska meddela det till CSN, som stoppar dina utbetalningar. När CSN får meddelande om att skolket upphört, har du rätt till studiebidraget igen.

Vad händer med ditt studiebidrag om du skolkar, CSNs webbplats

För dig som fyllt 20 år och går i gymnasieskolan

Om du fyller 20 år under gymnasietiden måste du själv söka studiemedel. Studiemedel består av bidrag och lån men det går söka enbart bidraget. Tänk på att söka i tid, eftersom du bara kan få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden.

Mer information om studiemedel och bidrag finns på CSNs webbplats

Sidan uppdaterad 3 maj 2023