SKolbild med logo

Ansökan och antagning

Att välja gymnasieprogram

För vissa är valet lätt, för andra är det svårare. Men en sak är säker – det finns en gymnasieutbildning för alla. Här på Mönsteråsgymnasiet finns åtta nationella program och fyra introduktionsprogram.

Våra gymnasieprogram och inriktningar

Skriv ner vad som är viktigt för just dig och jämför gymnasieprogrammen. Kanske vill du kunna läsa ett visst språk? Eller arbeta enligt ett visst arbetssätt? Skjut inte upp gymnasievalet till sista sekunden, utan ge dig själv god tid att ta reda på mer om olika alternativ.

För att bli antagen till ett gymnasieprogram behöver du i första hand vara behörig. Behörigheten skiljer sig åt mellan olika program och om det är många som söker samma program gör vi ett urval.

Att göra ansökan till gymnasiet

Är du folkbokförd i Mönsterås kommun, det vill säga att du har din hemadress i kommunen, söker du till gymnasieskolan via Dexter. Inloggningsuppgifter får du av din studie- och yrkesvägledare i början av vårterminen.

Om du inte går i skolan behöver du själv kontakta antagningskansliet på Mönsteråsgymnasiet för att få inloggningsuppgifter till Dexter.

Även om du väljer flera program eller söker gymnasieprogram på en annan skola ska du göra din ansökan via Dexter, eftersom ansökan ska alltid gå genom antagningskansliet.

Antagningsbeskedet visas i Dexter från och med 1 juli. Du ska då svara i Dexter senast 28 juli 2023. Använd samma inloggningsuppgifter som du använde när du gjorde ditt gymnasieval.

Har du tappat bort dina inloggningsuppgifter så kan du själv skapa ett nytt lösenord.

Logga in på länken nedan.

https://gymnasieregionen.se/

Allt du skickar in blir allmän handling

Allt du skickar in till antagningskansliet blir så kallad allmän handling. Allmänna handlingar kan begäras ut av allmänheten och massmedier.

Om någon begär ut handlingar eller uppgifter gör vi en sekretessprövning för att bedöma om uppgifterna ska vara sekretessbelagda eller inte. Vi beslutar sedan om uppgifterna kan lämnas ut, i sin helhet, delvis eller inte alls.

Skriv ut din gymnasieansökan

När du gjort ditt val ska du bekräfta och skriva ut en så kallad kvittens, ett kvitto eller bekräftelse på ditt val.

  • Om du går i grundskolan eller gymnasieskolan lämnar du kvittensen till din yrkes- och studievägledare på skolan, som sedan lämnar den vidare till antagningskansliet på gymnasiet.
  • Om du inte går i skolan skickar du din kvittens till antagningskansliet på Mönsteråsgymnasiet.

Urval om det är många som söker

Är det många som har sökt samma gymnasieprogram och det inte finns plats för alla gör vi ett urval av vilka som ska bli antagna. Då tittar vi på dina slutbetyg från grundskolan och räknar ut ditt meritvärde.

När du får besked

Vid månadsskiftet mars-april får du ett preliminärt antagningsbesked på Dexter eller på posten om du skickat in en skriftig gymnasieansökan. Vill du göra om dina val, till exempel ändra ordningen, tar du kontakt med din yrkes- och studievägledare.

Det slutliga antagningsbeskedet visas i Dexter omkring den 1juli. Då får du reda på vilken utbildning du kommit  in på och om du har fått en reservplats.

Är du reserv kan du bli antagen till utbildningen senast två veckor efter uppropet på höstterminen.

Ska du börja plugga hos oss? Kul, välkommen! Här har vi samlat en del information som kan vara bra att ha när du är elev på Mönsteråsgymnasiet

Sidan granskad 4 maj 2023