elever vågen

Läsårstider och ledigheter

Alla elever i kommunen, från förskoleklass till gymnasieskola har samma läsårstider och lovdagar.

Vårtermin 2024

  • 8 januari till 14 juni (hela läsåret)
  • 8 januari (studiedag)
  • 19-23 februari (sportlov)
  • 15 mars (studiedag)
  • 2-5 april (påsklov)
  • 10 maj (lovdag)
  • 21 maj (studiedag)
  • 7 juni (lovdag)

När du vill vara ledig mitt läsåret

Gymnasieskolan är en arbetsplats och extra ledighet utöver loven beviljas endast i undantagsfall. Gymnasieskolan är en frivillig skolform, men när du väl har börjat med dina gymnasiestudier är närvaron obligatorisk.

När du är ledig får du mindre undervisningstid och det är ditt ansvar att själv läsa in de moment som du missat under ledigheten.

Tänk också på att all frånvaro från skolan, giltig eller ogiltig, påverkar dina möjligheter att prestera efter förmåga i skolan. CSN ser upprepad frånvaro som skolk, vilket kan innebära att ditt studiebidrag och andra bidrag dras in.

Sidan uppdaterad 23 augusti 2023