Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Mönsteråsgymnasiets plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling gäller för läsåret 2023-2024 och reviderades senast 2023-06-15.

Vad är en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling?

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling finns till för din skull, för att du som elev och personal ska känna dig trygg på skolan. Tidigare kallades planen för likabehandlingsplan. I planen beskriver hur skolan arbetar för att vara en trygg skola för alla.

Denna plan är utformad för att gälla alla elever och personal på Mönsteråsgymnasiet och Komvux.

Mönsteråsgymnasiets vision

På Mönsteråsgymnasiet visar alla varandra ömsesidig respekt. Vi tar hänsyn så att alla trivs på sin arbetsplats. Här har alla elever och all personal rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Skolan ska präglas av respekt för människors olikheter och vara en trygg plats för elever och personal genom att vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Visionen ligger som grund till planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Ansvarsfördelning och uppdraget i planen

Rektorn ansvarar för att:

 • Det finns en uppdaterad plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på skolan
 • Elever och personal får kännedom om planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
 • Utreda och följa upp alla anmälningar om diskrimineringar, trakasserier och kränkande behandlingar

Personalen på skolan ansvarar för att:

 • Ta del av plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och agera utifrån den
 • Bidra till en bra arbetsmiljö på skolan genom att följa skolans trivselregler
 • Bemöta alla på skolan med respekt
 • Värna om goda relationer mellan personal, elever och deras vårdnadshavare
 • Rapportera om en får kännedom om någon diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling.

Elever på skolan ansvarar för att:

 • Ta del av plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och agera utifrån den
 • Bidra till en bra arbetsmiljö på skolan genom att följa skolans trivselregler
 • Bemöta alla på skolan med respekt
 • Rapportera om en får kännedom om någon diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling.

Lagar och styrdokument som ligger till grund för planen

Sidan uppdaterad 16 augusti 2023