Tillgänglighet på webbplatsen

Mönsterås kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vår målsättning är att webbplatsen ska vara förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Brister i tillgängligheten

De brister vi är medvetna om är bland annat följande.

  • Det finns pdf-dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Du kan kontakta oss om:

  • du hittar innehåll som inte är tillgängligt för dig,
  • vill rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet,
  • du upptäcker problem,
  • eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

Du kan kontakta oss på:

E-post: gymnasiet.kansli@monsteras.se 

Telefon: 010-353 75 00

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet till ”Myndigheten för digital förvaltning”

Sidan publicerades 30 augusti 2021