Handels- och administrationsprogrammet (HA)

 

TIMPLAN
Gymnasiegemensamma ämnen 600 p

 

Engelska
Engelska 5 100

Historia
Historia 1a:1 50

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1 100

Matematik
Matematik 1 100

Naturkunskap
Naturkunskap 1a:1 50

Religionskunskap
Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a:1 50

Svenska
Svenska 1 100

eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1 100

Programgemensamma ämnen 1100 p

 

Handel
Branschkunskap 100

Entreprenörskap
Entreprenörskap 100

Information och kommunikation
Information och kommunikation 1 100

Försäljning och kundservice
Servicekunskap 100

Inriktning
Handel och service 500 p 

Affärsutveckling
Affärsutveckling och ledarskap 100

Inköp och logistik
Inköp 1 100

Näthandel
Näthandel 1 100

Försäljning och kundservice
Personlig försäljning 1 100

Marknadsföring
Praktisk marknadsföring 1 100

Fördjupningskurser 700 p

Entreprenörskap och företagande 100
Handel specialisering 100
Handel specialisering 1 100
Grafisk kommunikation 100
Näthandel 2 100
Webbutveckling 100
Svenska 2 100

 

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

TOTALT 2500 P

 

 Nyhet

Utbilda dig till framtidens yrke Näthandlare

Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram som ger dig en bra grund att stå på när du går ut i arbetslivet eller läser vidare på högskolan. I utbildningen utvecklar vi din förmåga att möta kunder och att kommunicera verbalt och skriftligt via olika medier. Vi jobbar kreativt och projektinriktat med praktik och företagande som centrala delar i utbildningen.

Inriktning

Handel och service

På Mönsteråsgymnasiet erbjuder vi inriktningen “Handel och service” med en fördjupning mot yrket näthandlare. Inrikt

Elsa Ha20 lär sig kassaarbete

ningen ger dig kunskaper om marknadsföring, försäljning, inköp och näthandel. Inför läsåret 2020/2021 har vi dessutom valt att satsa fullt ut på näthandlare som yrkesutgång med flera nya fördjupningskurser inom detta område såsom Grafisk kommunikation, Webbutveckling och Näthandel 2. Vi kan garantera dig en gedigen utbildning där du möter behöriga lärare med mångårig erfarenhet från handeln. I vårt lokala programråd samarbetar vi med olika handelsföretag i Kalmar län, vilket också det säkrar kvaliteten på utbildningen. Vi har som mål att alltid utveckla vårt arbete och att följa med vår tid. Näthandeln växer snabbt och därför får du som väljer Mönsteråsgymnasiet möjlighet att läsa aktuella kurser som möter framtidens krav inom handeln.

Näthandel
I årskurs tre får du en unik möjlighet att fördjupa dig inom näthandelsområdet. Inom de programfördjupande kurserna får du lära dig att skapa hemsidor både genom färdiga näthandelslösningar och genom att koda HTML och CSS. Du kommer även att få arbeta i professionella grafiska program i Adobe designsuite såsom Photoshop, Illustrator och InDesign. Du får dessutom fördjupade kunskaper om hur man marknadsför sin webbplats genom sociala medier och hur du arbetar med uppbyggnad av databaser bland mycket annat.

Företagande

Emma Ha20 gör fint i Handelsboden

Entreprenörskap går som en röd tråd genom hela utbildningen och avslutas med att du får driva ett eget UF-företag under ett läsår. Handelseleverna på Mönsteråsgymnasiet har under åren framgångsrikt deltagit i olika tävlingar och fått möjlighet att visa upp sig på SM i UF-företagande, som arrangeras i Stockholm varje år.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Att få yrkeserfarenheter genom APL är en viktig del av utbildningen. Minst 15 veckorav din utbildning  bedrivs därför på heltid ute på en arbetsplats. På Mönsteråsgymnasiet har vi under lång tid byggt upp ett stort kontaktnät inom handelsnäringen i Mönsterås, Kalmar, Oskarshamn och Högsby.Detta ger dig som elev stora valmöjligheter när du ska välja din APL-plats. Du kan fritt välja den bransch som intresserar dig och du har också möjlighet att prova flera olika branscher under dina tre år hos oss.

'Yrkesmöjligheter
På Mönsteråsgymnasiet har vi valt att inrikta utbildningen mot yrket näthandlare som är ett framtidsyrke, men detta är bara en av många möjligheter efter dina studier. Tack vare grundläggande kurser inom hela handelsområdet och mycket APL kan du också arbeta i butik, som säljare eller på lagret som lagerarbetare. Du kan också välja att starta ett eget företag eller arbeta med kundservice, som marknadsassistent, receptionist, telefonförsäljare och mycket mer. Självklart kan du också skaffa dig högskolebehörighet inom programmets individuella val.

 

 

 
 
 
 
 

Mönsteråsgymnasiet: Torggatan 15, 383 31 Mönsterås
Telefon: 0499-175 00 Fax: 0499-179 28
E-post: gymnasiet.kansli@monsteras.se

Facebook