Handels- och administrationsprogrammet (HA)

 

TIMPLAN
Gymnasiegemensamma ämnen 600 p

 

Engelska
Engelska 5 100

Historia
Historia 1a:1 50

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1 100

Matematik
Matematik 1 100

Naturkunskap
Naturkunskap 1a:1 50

Religionskunskap
Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a:1 50

Svenska
Svenska 1 100

eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1 100

Programgemensamma ämnen 1100 p

 

Handel
Branschkunskap 100

Entreprenörskap
Entreprenörskap 100

Information och kommunikation
Information och kommunikation 1 100

Försäljning och kundservice
Servicekunskap 100

Inriktning
Handel och service 500 p 

Affärsutveckling
Affärsutveckling och ledarskap 100

Inköp och logistik
Inköp 1 100

Näthandel
Näthandel 1 100

Försäljning och kundservice
Personlig försäljning 1 100

Marknadsföring
Praktisk marknadsföring 1 100

Fördjupningskurser 700 p

Entreprenörskap och företagande 100
Handel specialisering 100
Handel specialisering 1 100
Information och kommunikation 2 100
Personlig försäljning 2 100
Praktisk marknadsföring 2 100
Svenska 2 100

 

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

TOTALT 2500 P

 

Ahmed_Ha17 på XXL

Ahmed AlJedaan Ha17 gör sin praktik på XXL

Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram som ger dig en bra grund att
stå på när du går ut i arbetslivet eller läser vidare på högskolan. I utbildningen utvecklar vi din förmåga att möta människor i en kundrelation där kommunikation står i centrum. Vi jobbar kreativt och projektinriktat och med praktik som en central del av utbildningen.

 

Inriktning

Handel och service

Inriktningen Handel och service ger dig fördjupade kunskaper inom marknadsföring, försäljning och inköp av varor och tjänster.

Företagande

Entreprenörskap går som en röd tråd genom hela utbildningen och avslutas med att du får driva ett eget UF-företag under ett läsår. Handelseleverna på Mönsteråsgymnasiet har under åren framgångsrikt deltagit i olika tävlingar och fått möjlighet att vis

Livia och Alma Ha18

Livia LIndström & Alma Jonnson HA18

a upp sig på SM i UF-företagande, som arrangeras i Stockholm varje år.

Kommunikation

Kommunikation är ett centralt tema på Handelsprogrammet. Du lär dig kommunicera både muntligt och skriftligt via dator och vid möten med kunder och andra människor i olika nätverk. Du får
lära dig om sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter, bloggar m m. Du får också lära dig att arbeta i professionella grafiska program såsom Adobe Photoshop och Adobe InDesign. På praktiken övar du dig att prata med och möta kunder i verkliga situationer.

Praktik

Rama Ha 18

Rama Alloulou HA18

Praktik är en av de viktigaste delarna i utbildningen. På Mönsteråsgymnasiet har vi under 15 år byggt upp ett stort kontaktnät inom handelsnäringen i Mönsterås, Kalmar, Oskarshamn samt Högsby. Detta ger dig som elev stora valmöjligheter när du ska välja praktikplats. Hos oss praktiserar du dessutom lika mycket som på lärlingsutbildningen. Under år ett läser du huvudsakligen olika kurser inne på skolan både inom handel och gymnasiegemensamma ämnen. Under år två och tre sker mer än halva din utbildning som lärling ute i arbetslivet på olika arbetsplatser, vilket ger dig en unik möjlighet att arbeta med något du har intresse för samtidigt som du ökar dina möjligheter till jobb i framtiden.

Vi kan garantera dig en gedigen utbildning där du möter behöriga lärare med mångårig erfarenhet från handeln.

I vårt lokala programråd samarbetar vi med olika företag inom Kalmar län, vilket också det säkrar kvaliteten på utbildningen. Handelssektorn har alltid ett stort behov av duktig och välutbildad personal och handeln växer i regionen. Tveka därför inte att söka ett program där jobben finns. Du får följa med oss på studieresor till olika handelscentra i Sverige.

Exempel på yrkesmöjligheter

Butikskommunikatör, butiksledare, demonstratör, egen företagare, kundservicearbete, inköpare, lagerarbetare, marknadsassistent, marknadsförare, näthandlare, orderadministratör, receptionist, säljare i butik, varumottagare m m.

 
 
 
 
 

Mönsteråsgymnasiet: Torggatan 15, 383 31 Mönsterås
Telefon: 0499-175 00 Fax: 0499-179 26
E-post: gymnasiet.kansli@monsteras.se

Facebook