Mönsteråsgymnasiet ditt rätta val 2021

 

VÄLKOMMEN TILL PROGRAMKVÄLLAR PÅ MÖNSTERÅSGYMNASIET!

 

Elever i möte utanför skolan

Den 5 och 9 november öppnar vi skolan mellan 17.30 – 19.30 för intresserade elever och vårdnadshavare som ska göra sitt gymnasieval. Vi bjuder på fika och korv med bröd samtidigt som några av skolans lärare och elever finns tillgängliga för att svara på frågor och visa vad vi gör på de olika programmen.

För att undvika smittspridning kommer endast ett fåtal lärare och elever vara på plats och vi har dessutom spridit ut oss på skolan. Vi kommer också att ha särskilda coronavärdar som ser till att alla håller tillräckligt avstånd. Föredrar ni ändå att ta kontakt med oss digitalt via länk kan ni göra detta via denna hemsida, se nedan för vidare instruktioner.

Torsdag den 5 november presenteras:

  • Naturvetenskapsprogrammet(NA)
  • Teknikprogrammet (TE)
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
  • Introduktionsprogrammen (IM)

Måndag den 9 november presenteras:

  • Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
  • El- och energiprogrammet (EE)
  • Industritekniska programmet (IN)
  • Handels- och administrationsprogrammet (HA)
  • Vård- och omsorgsprogrammet (VO)
  • Introduktionsprogrammen (IM)

Träffa lärare i ett digitalt mötesrum genom att gå TILL VÅRT DIGITALA MÖTESRUM

 

 

 

Information till vårdnadshavare med anledning av covid-19

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina rekommendationer för barn/elever i förskola och skola gällande återgång till skola vid sjukdom samt provtagning av barn. Därför vill vi göra dig uppmärksam på följande.

VIKTIGT LÄS FILEN nedan

 

INFORMATION GÄLLANDE UNDERVISNING

Mönsterås gymnasiet/Komvux hösten 2020 – covid19

Hösten 2020 startar vi upp samtliga kurser i skolans lokaler. Skolan har gjort de anpassningar som bedöms som nödvändiga när det gäller att informera, hålla avstånd och se till att det finns möjlighet att tvätta händerna alternativt sprita händerna. Vi har till exempel möblerat om på vissa platser och markeringar har satts upp för att markera hur vi håller avstånd.

Det kommer troligen förekomma att vissa lektioner bedrivs på distans vid enstaka tillfällen även under hösten. Tala med din lärare kring vad som gäller för just din kurs. 

Det är viktigt att både elever och personal noga följer de riktlinjer som finns för att minska risken för smitta. Skydda dig och andra från smittspridning genom att ta ansvar för att hålla dig informerad kring vilka riktlinjer som gäller och följ dem.

-        Tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten (använd handsprit vid behov)

-        Hosta och nys i armvecket

-        Undvik att röra ögon, näsa och mun

-        Stanna hemma om du är sjuk (även vid milda symtom) och ansvara för att ta igen förlorad undervisning

-        Håll avstånd till varandra

 
 
 

Mönsteråsgymnasiet: Torggatan 15, 383 31 Mönsterås
Telefon: 0499-175 00 Fax: 0499-179 28
E-post: gymnasiet.kansli@monsteras.se

Facebook