Gymnasiet övergår till distansundervisning

Från och med måndag den 7 december till den 24 januari kommer undervisningen på Mönsteråsgymnasiet att ske på distans (fjärrundervisning).

Beslutet om att övergå till distansundervisning sker enligt nya nationella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Undantag från rekommendationerna gäller för:

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp
  • nationella prov
  • Andra examinationer som inte går att genomföra på distans
  • elever på introduktionsprogram och språkintroduktion
  • elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning

 

Via skolans hemsida och via skolans elevteam kommer det att komma mer information om vad som gäller för respektive program under denna tid.

Vänliga hälsningar,
Jenny Alvunger, rektor Mönsteråsgymnasiet

Information till vårdnadshavare och elever med anledning av fjärrundervisning start

Måndag 7/12-20

VIKTIGT LÄS FILEN

 

 

Mönsteråsgymnasiet ditt rätta val 2021

 

 

Dagens matsedel

Det finns ingen matsedel för denna dag.
 
 
 
 

Mönsteråsgymnasiet: Torggatan 15, 383 31 Mönsterås
Telefon: 0499-175 00 Fax: 0499-179 28
E-post: gymnasiet.kansli@monsteras.se

Facebook