Gymnasiet distansundervisning

Mönsteråsgymnasiets undervisning kommer att fortsätta till 14 maj växelvis på plats och fjärrundervisning v 17-19

Beslutet om att fortsätta sker enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten samt Kalmar Region. 

Undantag från rekommendationerna gäller för:

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp
  • nationella prov
  • Andra examinationer som inte går att genomföra på distans
  • elever på introduktionsprogram och språkintroduktion
  • elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning

 

Via skolans lärplattform och via skolans elevteam kommer det att komma mer information om vad som gäller för respektive program under denna tid.

application/pdf Info 20210428 (188,19 kB)

Vänliga hälsningar,
Jenny Alvunger, rektor Mönsteråsgymnasiet

Mönsteråsgymnasiet ditt rätta val 2021

 

 

Dagens matsedel

Det finns ingen matsedel för denna dag.
 
 
 
 

Mönsteråsgymnasiet: Torggatan 15, 383 31 Mönsterås
Telefon: 0499-175 00 Fax: 0499-179 28
E-post: gymnasiet.kansli@monsteras.se

Facebook