Undermeny

Redovisning av projektarbete

Varje läsår så redovisas en mängd olika intressanta projektarbeten/ examensarbeten i samtliga klasser på Mönsteråsgymnasiet. I år har vi glädjen att presentera en nyhet och bjuder stolt in allmänheten som får möjligheten att ta del av några utplockade arbeten.

Nedan får du en uppfattning om vad som presenteras.

 

Start kl.12.00 i Grandängsalen Mönsteråsgymnasiet skriv ut och ta med dig vilka arbeten som presenteras under dagen

 

 

application/pdf Projektarbeten VT2010 (210,97 kB)

 

 

Klass: Nv07
Författare: Alisa Rizvanovic och Tanja Lukic
Titel: Användning av genteknik för studier av virus

Sammanfattning:

“Gentekniken har utvecklats enormt under de senaste åren och gett möjlighet till avancerad forskning om mikroorganismer. Virus, som är rapportens huvudämne, tillhör denna grupp och består av ett flertal undergrupper i vilken Coxsackievirus utgör en del. Vi har tillsammans med Maria Gullberg, doktorand på Kalmar högskola, deltagit i ett forskningsprojekt där syftet var att ersätta aminosyran glutamin (Q) på positionen 164 i VP1 proteinet av den infektiösa cDNA klonen, pCVB2Owt (plasmid med arvsmassan för coxsackievirus B2 stam Ohio-1), med en annan aminosyra. Med hjälp av metoder så som polymeraskedjereaktion, agarosgelelektrofores samt sekvensering har vi lyckats med detta mål. Det erhållna resultatet kan vara värdefull i förstående och den fortsatta forskningen om virusets förmåga att interagera med värdceller. Den slutliga produkten av projektet är den här rapporten. “

 

 

 

Klass Hp07

Författare: Malin Holmström, Matilda Jonsson, Cassandra Wetterholm och Diana Adolfsson
Titel: FRÅN JORD TILL BORD!

SAMMANFATTING

Vi har arbetet med ett projekt om slakt för att vi vill veta hur det går till inom slakteribranschen från det att djuret lämnar bonden till slakt och vägen till konsumenterna. Det vi vill få reda på är hur transporten går till, hur djuren har det på slakteriet, hur slakten går till och sedan köttets väg ut till konsumenterna. Detta får vi reda på genom studiebesök på ett större och ett mindre slakteri. Känslorna efter besöket på KLS var berörande, fascinerade och lärorika. Man upplevde så mycket och det var svårt att ta in allt. Under de senaste åren har det varit mycket diskussion om hur slakten går till, nu tar vi reda på det!

 

 

 

Klass: Sp07

Författare: Evelina Löfström

Titel: Min vän på andra sidan jordklotet

Sammanfattning

I december 2009 åkte jag till Indonesien och besökte mitt fadderbarn och hans familj.

Tack vare fadderorganisationen Plan och mina två sysslingar som var mina medresenärer lyckades vi genomföra denna resa som blev ett minne för livet.

I detta arbete berättar jag hur organisationen Plan arbetar och fungerar, hur mitt besök hos fadderfamiljen gick till och en jämförelse mellan mitt fadderbarn och en svensk pojke. Väl på plats i Indonesien intervjuade jag mitt fadderbarn och samma frågor ställde jag till en pojke i Sverige.

Resultatet av denna jämförelse blev klart och tydligt att pojken i Sverige har bättre levnadsförhållanden än mitt fadderbarn. Ett exempel som visar hur olika ställt de har det är att mitt fadderbarns framtidsdrömmar är att försöka försörja sig och skaffa familj och den svenska pojken vill göra Tv-spel och bli miljardär.

 

Klass Te07

Författare: Oskar Fahlström, Nicklas Bjurelid, Simon Johansson, Robin Wesslund

Titel: LAN-projekt

Oskar, Simon, Niklas,Robin med polisn under Lan-kvällen

Sammanfattning / Preface

 

In this report, we will tell you how we planned and executed our LAN-project. Among other things, we go into the methods you can use to promote such an event, the media to be used, what you should think about when arranging a LAN that is relatively big, some errors and how you can avoid them, and more.

After reading this report you will have greater insight in how a LAN works.

Publicerad 2010-04-24
 
 
 
 
 

Mönsteråsgymnasiet: Torggatan 15, 383 31 Mönsterås
Telefon: 0499-175 00 Fax: 0499-179 26
E-post: gymnasiet.kansli@monsteras.se

Facebook