Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

 

TIMPLAN
Gymnasiegemensamma ämnen 600 p

 

Engelska
Engelska 5 100

Historia
Historia 1a:1 50

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1 100

Matematik
Matematik 1 100

Naturkunskap
Naturkunskap 1a:1 50

Religionskunskap
Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a:1 50

Svenska
Svenska 1 100

eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1 100

Programgemensamma ämnen 1100 p

 

Hälsa
Hälsopedagogik 100

Medicin
Medicin 1 150

Människan
Etik och människans livsvillkor 100

Psykiatri
Psykiatri 1 100

Psykologi
Psykologi 1 50

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a:2 50

Specialpedagogik
Specialpedagogik 1 100

Svenska
Svenska 2 100
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 2 100

Vård och omsorg
Vård- och omsorgsarbete 1 200
Vård- och omsorgsarbete 2 150

Fördjupningskurser 500 p

Akutsjukvård 200
Medicin 2 100
Vård och omsorg vid demenssjukdom 100
Människans säkerhet  100

 

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

TOTALT 2500 P

 

På vård- och omsorgsprogrammet får du lära dig att arbeta utifrån en helhetssyn på människan. Vad innebär egentligen livskvalitet? Hur vårdar man med omsorg?

Se timplan ovan under information

Vård och omsorg handlar om att hjälpa människor i olika åldrar till en bättre hälsa och livskvalitet.

Utbildningens innehåll
Elever i arbete med äldre

Utbildningen innehåller en blandning av medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap.

Kommunikation A och O

När du arbetar med människor är det viktigt att du kan kommunicera på ett bra sätt. Du får lära dig att bemöta individen med respekt
och att ta hänsyn till en persons specifika behov och förutsättningar. Dessutom kommer du att få ta ställning till olika etiska frågor som
rör yrkesområdet.

Lagar och teknik

Vård- och omsorgsarbetet innehåller många lagar och bestämmelser. I utbildningen får du lära dig mer om detta. Du utbildas i att hantera
teknisk utrustning som används inom vård- och omsorgsarbete.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

17 veckor av din utbildning bedrivs direkt ute på olika arbetsplatser där du möter kunniga yrkesmänniskor som delar med sig av sin kunskap. Det skapar också goda kontakter för framtiden, vilket kan leda till sommarjobb och framtida anställning.

 

Fortsatta studier

En del valbara kurser inom programmet förbereder dig för högskolestudier, främst inom hälso- och sjukvård och socialt arbete. Du kan också fortsätta med studier på yrkeshögskola.

Exempel på yrkesmöjligheter

Sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut,akutsjukvård, hemsjukvård, sjukvård och omsorg av äldre, hemtjänst,
äldreboende, demensvård, personlig assistent, gruppboende inom
LSS och daglig verksamhet, psykiatri, socionom, polis m m.

 
 
 
 
 

Mönsteråsgymnasiet: Torggatan 15, 383 31 Mönsterås
Telefon: 0499-175 00 Fax: 0499-179 28
E-post: gymnasiet.kansli@monsteras.se

Facebook