Vård-och Omsorgscollege

VO elever i arbete med äldre

Ett Vård- och omsorgscollege (VO-College) är ett samarbete mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund. Syftet är att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det innebär bl.a.

• Att vård- och omsorgstagaren får en vård och omsorg med hög kvalitet.
• Att arbetsgivarna får personal med den kompetens de behöver.
• Att de studerande får en modern och attraktiv utbildning med kvalitet
som ger anställningsbarhet och en god grund för vidare studier.
• Att Mönsteråsgymnasiet får tillgång till arbetsplatsförlagt lärande
(APL) av god kvalitet med kompetenta handledare.

 

 
 
 
 
 

Mönsteråsgymnasiet: Torggatan 15, 383 31 Mönsterås
Telefon: 0499-175 00 Fax: 0499-179 28
E-post: gymnasiet.kansli@monsteras.se

Facebook