Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

 

TIMPLAN
Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p

 

Engelska
Engelska 5 100
Engelska 6 100

Historia
Historia 1 b 100

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1 100

Matematik
Matematik 1 b 100
Matematik 2 b 100

Naturkunskap
Naturkunskap 1 b 100

Religionskunskap
Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1 b 100

Svenska
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100

eller

Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1 100
Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100

 

Programgemensamma ämnen 300 p

 

Filosofi
Filosofi 1 50

Moderna språk
Moderna språk 200

Psykologi
Psykologi 1 50

Inriktningar

Beteendevetenskap 450 p

Ledarskap och organisation
Ledarskap och organisation 100

Pedagogik
Kommunikation 100

Psykologi
Psykologi 2 50

Samhällskunskap
Samhällskunskap 2 100

Sociologi
Sociologi  100

 

Samhällsvetenskap 450 p

Geografi
Geografi 1 100

Historia
Historia 2 100

Religionskunskap
Religionskunskap 2 50

Samhällskunskap
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100

 

Fördjupningskurser 300-400 p

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

TOTALT 2500 P

Är du intresserad av hur vårt samhälle är uppbyggt och fungerar? Vill du ha en bred utbildning som förbereder dig inför vidare studier? Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig båda delar.

 

Läs timplaner ovan under information

Samhällsvetenskap ger dig kunskap och förståelse för samhället du lever i. Du får möjlighet att påverka och bli insatt i samhällsutvecklingen.

Utbildningens innehåll
Ever vid SA-programmet

Under din studietid tränas du till att bli en bra skribent och debattör och du får delta i studiebesök och
exkursioner. Under årskurs tre gör programmet en studieresa till Stockholm där du bland annat får besöka riksdagen. Mönsteråsgymnasiet erbjuder följande moderna språk: franska, spanska och tyska..

Inriktningar

Samhällsvetenskap
Samhällsvetenskap – Du kommer att studera samhället både på nationell och internationell nivå och lära dig mer om människors levnadsförhållanden i andra delar av världen. Här breddar och fördjupar du dina kunskaper inom samhällsvetenskapen och får diskutera aktuella samhällsfrågor.

Beteendevetenskap

Sa elever 2019

Beteendevetenskap – Denna inriktning passar dig som är särskilt intresserad av människor. Här lär du dig mer om varför vi människor tänker och agerar som vi gör samt hur vår omgivning påverkar oss. Kommunikation, ledarskap och sociologi är exempel på ämnen som du studerar.

 

Samhällsvetenskapligt arbetssätt

Samhällsvetenskapligt arbetssätt Dagens samhälle kräver att du kan söka, skilja ut och tolka information. Vi ger dig verktygen för att du ska kunna fördjupa dig i komplexa samhällsfrågor på ett vetenskapligt och strukturerat sätt. Det källkritiska tänkandet är viktigt i utbildningen, både när vi diskuterar samhällets historiska framväxt och när vi studerar aktuella frågor. Vårt välsorterade bibliotek är en stor tillgång.

Efter studierna

Efter examen kommer du att vara väl förberedd inför högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område, exempelvis inom beteendevetenskap, pedagogik, juridik och media.

 
 
 
 
 

Mönsteråsgymnasiet: Torggatan 15, 383 31 Mönsterås
Telefon: 0499-175 00 Fax: 0499-179 28
E-post: gymnasiet.kansli@monsteras.se

Facebook