Naturvetenskaps-programmet (NA)

 

TIMPLAN
Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p

 

Engelska
Engelska 5 100
Engelska 6 100

Historia
Historia 1b 100
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1 100

Matematik
Matematik 1 100
Matematik 2 100
Matematik 3 100

Religionskunskap
Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1b 100

Svenska
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1 100
Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100

Programgemensamma ämnen 450 p

 

Biologi
Biologi 1 100

Fysik
Fysik 1 150

Kemi
Kemi 1 100

Moderna språk
Moderna språk 100

Inriktningar

Naturvetenskap 400 p

Biologi
Biologi 2 100
Fysik
Fysik 2 100
Kemi
Kemi 2 100
Matematik
Matematik 4 100

 

Naturvetenskap och samhälle 300 p

Geografi
Geografi 1 100
Samhällskunskap
Samhällskunskap 2 100
Biologi
Biologi 2 100

 

Fördjupningskurser 200-300 p

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

TOTALT 2500 P

 

 

Naturvetenskapsprogrammet ger en god grund för dig som vill fortsätta studera vidare efter gymnasiet, inte bara inom det naturvetenskapliga området. Du får använda din nyfikenhet, utmana din kreativitet och träna din analytiska förmåga..

Läs timplan ovan under information.

 

Elever i kemilabb

Utbildningens innehåll

Teoretiska studier varvas med praktiska moment som laborationer, fältstudier och studiebesök. I detta sammanhang är vårt samarbete med lokala företag, Mönsterås kommun och Linnéuniversitetet av stor vikt. Samarbetet ger en bättre förståelse för naturvetenskapens roll i samhället samt
kännedom om möjliga yrkesval.

Att tänka naturvetenskapligt

Kemi, fysik, biologi och matematik utgör en stor del av utbildningen. Vi arbetar med ett naturvetenskapligt förhållningssätt, vilket innebär ett målinriktat arbete med problemlösning, kritiskt tänkande och logiska resonemang.

Inriktningar

Naturvetenskap – Inriktningen naturvetenskap ger stor valmöjlighet inför framtida studier.

Naturvetenskap och samhälle – Denna inriktning ger dig möjlighet att kombinera naturvetenskap med samhällsvetenskap. Det är en inriktning för dig som är intresserad av naturvetenskapligt kopplade samhällsfrågor, såsom hållbart samhällsbyggande och miljöpolitiska frågor

Teknikcollegecertifierat
Labb övning

Naturvetenskapsprogrammet på Mönsteråsgymnasiet är Teknikcollegecertifierat, vilket vi är först i Sverige med. Det innebär bland annat att vi enligt Teknikföretagen står för kvalitet och kompetens i ett arbete som stimulerar och motiverar till fortsatta studier inom tekniksektorn. Det är många av våra tidigare Naturvetenskapselever som läst/läser vidare till civilingenjörer. Alla elever på Naturvetenskapsprogrammet kan välja att bredda sin behörighet genom att läsa tekniska kurser.

Efter studierna

Efter examen är du väl förberedd för högskolestudier, främst inom naturvetenskap, medicin, matematik och teknik men även inom andra områden.

 
 
 
 
 

Mönsteråsgymnasiet: Torggatan 15, 383 31 Mönsterås
Telefon: 0499-175 00 Fax: 0499-179 28
E-post: gymnasiet.kansli@monsteras.se

Facebook