Introduktions-programmen (IM)

 

Det här är programmet för dig som är obehörig att söka till ett nationellt program. Via ett introduktionsprogram kan du läsa upp din behörighet eller förbereda dig för arbetsmarknaden. På Mönsteråsgymnasiet erbjuder vi följande Introduktionsprogram:

Preparandutbildning
elever_im_ht17

Preparandutbildning vänder sig till dig som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig till ett nationellt program. Här får du gå i högst ett år.

Programinriktat individuellt val

Programinriktat individuellt val kan vara ett alternativ för dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram. För att antas ska du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andra språk. Utöver detta krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Utbildningen är inriktad mot ett nationellt yrkesprogram. Du kan följa fler kurser inom ett yrkesprogram samtidigt som du läser de kurser som saknas för behörighet.

Yrkesintroduktion
elever studerar

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Här kombineras studier med yrkespraktik. Utbildningen är tänkt att hjälpa dig ut på arbetsmarknaden, eller leda vidare till ett yrkesprogram.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ förbereder dig till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas efter just dina behov och förutsättningar. För dig som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram.

Språkintroduktion

Språkintroduktion vänder sig till dig som nyligen har anlänt till Sverige. Du läser framförallt svenska för att sedan kunna gå vidare till annan utbildning.

application/pdf Utbildningsplan_IM (653,00 kB)

 
 
 
 
 

Mönsteråsgymnasiet: Torggatan 15, 383 31 Mönsterås
Telefon: 0499-175 00 Fax: 0499-179 26
E-post: gymnasiet.kansli@monsteras.se

Facebook