Introduktions-programmen (IM)

 

Det här är programmet för dig som är obehörig att söka till ett nationellt program. Via ett introduktionsprogram kan du läsa upp din behörighet eller förbereda dig för arbetsmarknaden. På Mönsteråsgymnasiet erbjuder vi följande Introduktionsprogram:

Elever vid IM
Programinriktat val

Programinriktat val kan vara ett alternativ för dig som saknar behörighet till ett nationellt program. Det syftar till att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och att du så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram och ett högskoleförberedande program.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Här kombineras studier med yrkespraktik. Utbildningen är tänkt att hjälpa dig ut på arbetsmarknaden, eller leda vidare till ett yrkesprogram.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ förbereder dig till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas efter just dina behov och förutsättningar. För dig som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram.

Språkintroduktion

Språkintroduktion vänder sig till dig som nyligen har anlänt till Sverige. Du läser framförallt svenska för att sedan kunna gå vidare till annan utbildning.

application/pdf Utbildningsplan_2019 (798,79 kB)

 
 
 
 
 

Mönsteråsgymnasiet: Torggatan 15, 383 31 Mönsterås
Telefon: 0499-175 00 Fax: 0499-179 28
E-post: gymnasiet.kansli@monsteras.se

Facebook