Internationalisering

SPRÅKRESOR FÅR ELEVERNA ATT VÄXA.

Skolan arrangerar språkresor för de elever på Mönsteråsgymnasiet som läser moderna språk i franska, spanska eller tyska.

– De elever som läst steg 4 och därmed läst ett språk i fem år kan få göra en språkresa, berättar undervisande lärare i franska. Framför allt erbjuder vi språkresor för att höja motivationen och som en belöning

för de elever som anstränger sig att lära sig ett språk. Eleverna får besöka landet som de har läst om, uppleva kulturen och upptäcka att de gör sig förstådda med sina språkkunskaper.

– Vi märker att de klarar sig bra och ser att de växer genom att få ta ansvar under dessa resor. Eleverna får enkla uppdrag för att använda språket. Det kan vara att beställa biljetter, mat eller fråga efter vägen. Språkresorna brukar arrangeras under vårterminen och har gått till olika städer.

– Eleverna kan påverka vart vi ska resa och är med i planeringen. Förra året var vi i Paris och en klass som läser spanska besökte Barcelona, säger läraren.

Utbyte med tysk gymnasieskola
Elever i Munchen

Mönsteråsgymnasiet erbjuder alla sina gymnasieelever möjlighet att delta i ett utbyte med en gymnasieskola i Mainburg i södra Tyskland.
– Utbytet ger möjlighet att skaffa vänner för livet och kunna ta del av den tyska kulturen. Språket under utbytet är engelska, vilket innebär att eleverna inte behöver kunna tyska för att vara med. Det finns 15 platser som eleverna kan ansöka om.
– Vi har haft detta utbyte i sju år, fortsätter Sylvia Stark, som undervisar i tyska. Eleverna får bo hos värdfamiljer och följer med i vardagslivet, i skolan och på idrottsträningar m.m. Eleverna upplever detta som väldigt givande, roligt och lärorikt. Mönsteråseleverna brukar tillbringa en vecka i Tyskland i december. På vårterminen får de sedan en tysk utbyteselev som gäst i sin familj.

Språklärarna i spanska, tyska och franska på Mönsteråsgymnasiet.

Språklärare på skolan

från vänster. Maria Contardo, Sylvia Stark och Maria Robertsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Mönsteråsgymnasiet: Torggatan 15, 383 31 Mönsterås
Telefon: 0499-175 00 Fax: 0499-179 28
E-post: gymnasiet.kansli@monsteras.se

Facebook