Industritekniska programmet (IN)

TIMPLAN
Gymnasiegemensamma ämnen 600 p

 

Engelska
Engelska 5 100

Historia
Historia 1a:1 50

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1 100

Matematik
Matematik 1 100

Naturkunskap
Naturkunskap 1a:1 50

Religionskunskap
Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a:1 50

Svenska
Svenska 1 100

eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1 100

Programgemensamma ämnen 400 p

 

Industritekniska processer
Industritekniska processer 1 100

Människan i industrin
Människan i industrin 1 100

Produktionskunskap
Produktionskunskap 1 100

Produktionsutrustning
Produktionsutrustning 1 100

Inriktningar

Svetsteknik 400 p

Produktutveckling 1 100
Svets grund 100
Kälsvets 1 MMA 100
Tillverkningsunderlag 1 100

Driftsäkerhet och underhållsteknik 400 p

Avhjälpande underhåll 1 100
Underhåll Driftsäkerhet 100
Underhåll Elteknik 100
Underhåll Lager och smörjteknik 100

Produkt och maskinteknik 300 p

Datorstyrd produktion 1 100
Produktionsutrustning 2 100
Produktutveckling 1 100

Fördjupningskurser
Svets grund 100
Kälsvets 1 100
Kälsvets 2 100
Stumsvets 1 100
Stumsvets 2 100
Materialkunskap 1 100
Rörsvets 1 100
Rörsvets 2 100
Produktionsutrustning 2 100
Tillverkningsunderlag 2 100
Datorstyrd produktion 1 100
Datorstyrd Produktion 2 100
CAD/CAM 100
Avhjälpande underhåll 1 100
Avhjälpande underhåll 2 100
Underhåll hydraulik och pneumatik 100
Underhåll mekatronik 100
Praktisk ellära 100
Elmotorstyrning 100
Elkraftteknik 100
Mät- och Reglerteknik 100
Mät- och Styrteknik 100
CAD 1 50
CAD 2 50

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

TOTALT 2500 P

 

 

Sågklinga

Industritekniken är tekniskt avancerad och förändras snabbt. Här finns många spännande möjligheter för dig som vill arbeta inom den moderna industrin.

Se timplan under information ovan

Industriteknik
ELias_In

Industriteknik handlar om hela processen från att utveckla en idé till färdig produkt inom industrin, men också att vidareutveckla och återvinna produkter.

Studieupplägg

Du får lära dig att använda olika former av teknisk utrustning, bearbeta material, sköta maskiner och hantera datorsystem..

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Under minst 15 veckor praktiserar du ute på olika arbetsplatser och i verkstadsliknande miljöer. Du möter kunniga yrkesmänniskor och lärare som delar med sig av sina kunskaper vilket skapar goda förutsättningar för en hög kvalitet i utbildningen. Genom nära samverkan med företag skapar du goda kontakter för framtiden. Gör du bra ifrån dig under utbildningen leder det till goda möjligheter att få jobb inom företag i närregionen.

Inriktningar

Driftsäkerhet och underhåll

Här får du lära dig mer om hur man utför säkert maskinunderhåll. Inriktningen kan leda till arbete med att sköta driften vid komplexa industrianläggningar.

svetsning

Svetsteknik

Du lär dig olika svetstekniker och plåtbearbetning. Inriktningen kan leda till arbete som svetsare, vilka är en mycket efterfrågad yrkesgrupp. Utbildningen gör det möjligt att även bli diplomerad internationell svetsare (IW).

Produkt och maskinteknik
Du lär dig bearbetning i konventionella maskiner som svarvar och fräsar, likaså bearbetning i styrd CNC-maskin, vilket är efterfrågat inom branschen..

Programmet kan leda till en yrkesexamen med goda möjligheter till en anställning efter utbildningen. Du kan också läsa till ämnen för att bli behörig till högskolan.

Exempel på yrkesmöjligheter

Resemontör, teknisk säljare, underhållshydrauliker/pneumatiker, underhållsmekaniker, montör (tekniker), driftsoperatör, internationell svetsare, svetsare, m m.

 
 
 
 
 

Mönsteråsgymnasiet: Torggatan 15, 383 31 Mönsterås
Telefon: 0499-175 00 Fax: 0499-179 28
E-post: gymnasiet.kansli@monsteras.se

Facebook