Bygg-och anläggningsprogrammet (BA)

TIMPLAN
Gymnasiegemensamma ämnen 600 p

 

Engelska
Engelska 5 100

Historia
Historia 1 50

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1 100

Matematik
Matematik 1 100

Religionskunskap
Religionskunskap 1 50

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1 50

Svenska
Svenska 1 100
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1 100

Naturkunskap
Naturkunskap 1a  50

Programgemensamma ämnen 400 p

Bygg och anläggning 1  200
Bygg och anläggning 2  200

Inriktningar

Husbyggnad 700 p
Husbyggnad 1  100
Husbyggnad 1  100
Husbyggnad 1  100
Husbyggnadsprocessen 200

Mark och anläggning 500 p
Anläggning 1 100
Anläggning 2 200
Anläggningsprocessen 200

Måleri 400 p
Måleri 1 200
Måleriprocessen 200
Plåtslageri 400 p
Plåtslageri – grunder 100
Plåtslageriprocessen 200
Ventilationsplåtslageri 100

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

TOTALT 2500 P

 

 

Bygg- och anläggningsprogrammet är för dig som vill jobba inom bygg- och anläggningsbranschen. Du kommer att få goda yrkeskunskaper inom något av områdena husbyggnad, anläggning, måleri eller plåtslageri beroende på vilken inriktning du väljer. Det här är en utbildning som passar dig som vet vilket yrke du vill satsa på. Utbildningen ger också goda möjligheter till arbete efter avslutad gymnasietid.

Se timplan under information ovan

Studieupplägg

Byggelever hösten 2019

Under år ett läser du huvudsakligen olika byggkurser och gymnasiegemensamma ämnen på skolan. Under år två och tre läser du som lärling och mer än halva din utbildning sker ute i arbetslivet på olika praktikplatser. Det ger dig en unik möjlighet att arbeta med något du har intresse för samtidigt som du ökar dina möjligheter till jobb i framtiden. I vårt lokala programråd samarbetar vi med olika företag inom Kalmar län, vilket också säkrar kvaliteten på utbildningen.

 

Byggelev i arbete hösten 2019

Inriktningar

Husbyggnad är inriktningen är för dig som vill jobba med nybyggnation, renovering och ombyggnation av bostäder och lokaler samt även av broar och andra anläggningskonstruktioner.

Mark- och anläggning är inriktningen är för dig som vill jobba med markarbeten för vägar, järnvägar, husgrunder, ledningar, gröna ytor samt asfalt-, platt- och stenbeläggningar.

Måleri är inriktningen är för dig som vill jobba med ny- och ommålning av invändiga och utvändiga ytor, uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial samt få kunskaper om färgens estetiska och skyddande värden.

Plåtslageri är inriktningen är för dig som vill jobba med byggnads och ventilationsplåtslageri för att förse byggnader med ett yttre klimatskydd och ett fungerande inneklimat, i en kombination av design och teknisk funktion.

Utbildningen leder till yrkesexamen och kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola

 

Exempel
på yrkesmöjligheter
• Betongarbetare
• Byggnadsmålare
• Byggnadsplåtslagare
• Murare
• Plattsättare
• Ställningsbyggare
• Takmontör
• Träarbetare
• Väg- och anläggningsarbetare

 
 
 
 
 

Mönsteråsgymnasiet: Torggatan 15, 383 31 Mönsterås
Telefon: 0499-175 00 Fax: 0499-179 28
E-post: gymnasiet.kansli@monsteras.se

Facebook