Utbildning

Nära
Elever framför skolan

Det är en stor fördel för dig som bor i Mönsterås kommun att på nära håll ha tillgång till en gymnasieskola av högsta kvalitet. Vår samverkan med kommunens arbetsliv är ett viktigt inslag i din utbildning och framtid. Det finns goda bussförbindelser för elever från andra kommuner.

Tillsammans

Mönsteråsgymnasiet är den lilla skolan med det stora hjärtat. Här bryr vi oss om varandra och ser till att alla trivs på sin arbetsplats. Här råder god atmosfär.

Trygghet
Elever framför skolan

När du som elev går på en mindre skola så blir du sedd och försvinner inte i mängden. Du har en personlig kontakt med lärare och din mentorn och du får stöd och vägledning genom din utbildning.

Online

Alla elever får en dator att använda under sin gymnasietid. Vi jobbar online och använder information och kunskap på internet. Eleverna utvecklar sin förmåga att bedöma informationens kvalitet.

 
 

Programkatalog

Ladda ner din programkatalog här och läs om samtliga spännande program

 
 
 
 

Mönsteråsgymnasiet: Torggatan 15, 383 31 Mönsterås
Telefon: 0499-175 00 Fax: 0499-179 28
E-post: gymnasiet.kansli@monsteras.se

Facebook