Studievägledning

 

 

 

Christina Karlsson SYV

Du är välkommen att kontakta Mönsteråsgymnasiets studievägledare om du vill veta mer om våra olika utbildningar, behörighetsregler, hur man söker, alternativa utbildningsvägar, eller om du har hamnat i en situation där du behöver hjälp med studieplanering eller är osäker på ditt studieval.

Studie- och yrkesvägledarens uppgifter är att lotsa och vägleda dig som elev/studerande genom den osäkerhet som val av utbildning och därmed framtida yrke och karriär kan innebära. Detta för att du som elev/studerande själv ska kunna fatta väl genomtänkta beslut, sätta upp mål och göra upp eventuella handlingsplaner för att nå dina mål. Det är viktigt att du skaffar dig så mycket information som möjligt när du planerar dina studier!

Du är välkommen att boka ett personligt samtal, för att på djupet diskutera igenom dina funderingar kring utbildning och yrkesval. Enklaste sättet att boka en tid är att skicka ett mejl eller ringa. Du kan även titta in spontant!

 
 

CSN

CSN:s information om olika studiestöd...
CSN - studiestöd

 

Utbildningsinfo

För dig som funderar på gymnasiestudier...
Utbildningsinfo.se

 

Studera.nu

Allt om Högskolestudier och Högskoleprovet och ansökan..
Studera.nu

 
 
 
 

Mönsteråsgymnasiet: Torggatan 15, 383 31 Mönsterås
Telefon: 0499-175 00 Fax: 0499-179 28
E-post: gymnasiet.kansli@monsteras.se

Facebook