Specialpedagogik

På Mönsteråsgymnasiet finns tillgång till specialpedagoger för dem med speciella behov av stöd. Undervisningen sker enligt den enskilde elevens behov efter gemensam analys mellan hem och skola.

 

 
 
 
 
 

Mönsteråsgymnasiet: Torggatan 15, 383 31 Mönsterås
Telefon: 0499-175 00 Fax: 0499-179 28
E-post: gymnasiet.kansli@monsteras.se

Facebook