Skolledning

Välkommen till Mönsteråsgymnasiet

Jenny >Alvunger och Emma Magnusson - Rektorer

Det är glädjande att eleverna som gått på Mönsteråsgymnasiet klarar
sig väl i livet efter sina studier. Skolverkets mätningar visar att Mönsteråsgymnasiet ligger i topp i Sverige när de ser på att elever är etablerade på arbetsmarknaden eller fortsätter att studera efter slutförda gymnasiestudier.

 

Styrkan är att Mönsteråsgymnasiet har så varierande program och att det är en skola med stora möjligheter. Miljön präglas av närhet mellan elever och lärare, vilket gynnar elevernas goda studieresultat. Skolan tillhandahåller datorer som ett naturligt arbetsredskap i
elevernas utbildning.

På Mönsteråsgymnasiet har vi en väldigt hög andel legitimerade lärare som gör sitt yttersta för att eleverna ska nå sina mål. Vi har en
väl inarbetad elevhälsa med skolsköterska, kurator och skolpsykolog som på olika sätt hjälper eleverna under sina gymnasieår.

Alla elever har mentorer som tillsammans med vår Studie- och yrkesvägledare arbetar aktivt för att ge eleverna bra vägledning genom utbildningen. Eleverna har tillgång till bibliotek.

Skolan erbjuder också alla elever att delta i ett utbyte med en gymnasieskola i Mainburg i södra Tyskland. Vi har språkresor för elever
som läser de moderna språken franska, spanska och tyska.

När våra elever pratar om sin skola säger de bland annat att Mönsteråsgymnasiet är en skola där personalen bryr sig om eleverna, att skolmiljön är fin, att de får mycket hjälp, att de har inflytande över sina studier, att det finns trevliga kompisar och att utbildningen håller hög kvalitet. Detta håller vi med om och är stolta över.

Om du tycker att detta låter som en skola för dig är du varmt välkommen.

Jenny Alvunger & Emma Magnusson,
Rektorer på Mönsteråsgymnasiet

 
 
 
 
 

Mönsteråsgymnasiet: Torggatan 15, 383 31 Mönsterås
Telefon: 0499-175 00 Fax: 0499-179 28
E-post: gymnasiet.kansli@monsteras.se

Facebook