IT-Strategi

Det finns ett antal viktiga punkter som bör uppfyllas för att uppnå en digital kompetens hos både personal och elever vid Mönsteråsgymnasiet. Skolverket tillsammans med stiftelsen DIU har framtagit följande lista för skolor/kommuner som en utgångsstrategi redovisad 2009. Följande:

  1. en grupp engagerade lärare/utvecklare, skolledare, IT-samordnare och förvaltningschef
  2. en plan förankrad i nämnden med pedagogstöd, pedagogik/fortbildning, resurser och ledningsstöd
  3. fortbildning av lärare och skolledning
  4. forum för delande av material och för erfarenhetsutbyten, både fysiska och virtuella på skolan och i kommunen
  5. digitala lärresurser, lätt tillgängliga, gärna redigerbara och anpassningsbara
  6. infrastruktur, inklusive trådlöst nätverk och bredbandsaccess i skolan
  7. lärardatorer till alla lärare
  8. elevdatorer till alla elever
  9. klassrum med lämplig kombination av dator, projektor, högtalare och interaktiv skrivtavla
  10. stimulans och belöningar, inklusive löner vilka påverkas av engagemang i utvecklingsarbete med IT
Strategibild
 
 
 
 
 

Mönsteråsgymnasiet: Torggatan 15, 383 31 Mönsterås
Telefon: 0499-175 00 Fax: 0499-179 28
E-post: gymnasiet.kansli@monsteras.se

Facebook