Elevhälsa länksida

Länksida elevhälsan

Nedan hittar du länkar på frågor eller problem som på olika sätt handlar om hälsa, trygghet och välbefinnande.

Hälsa

UMO
UMO agerar som en ungdomsmottagning online. Här kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat. Du kan få svar på dina frågor eller få nya idéer om hur man kan tänka kring sitt liv.

Läs vidare på UMO

Tjejzonen

Tjejzonen arbetar med att förebygga och lindra psykisk ohälsa genom att ge stöd till tjejer via fysiska och virtuella möten. 

Läs vidare på Tjejzonen

Självskadebeteende

Här kan du få svar och stöd om du själv eller någon du känner, skadar sig.

Läs vidare på självskadeprojektet

Nätvett, Kränkningar och mobbing på internetHur ska jag vara mot andra och hur ska jag bete mig på internet. Här kan du hitta tips och råd från olika aktörer om hur du ska göra.

Friends

Surfa på nätet

Statensmedieråd

Snorkel

Sex och Samlevnad

Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill vi slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan.

RFSU Riksförbundet

 

RFSL ungdomsförbundet

 

Landstingen i Kalmar

Alkohol och droger

Drugsmart
Drugsmart hjälper dig att hitta den information du söker om alkohol och andra droger. Ungdomar berättar om egna erfarenheter av missbruk i familjen.

ALLA LIKA – ALLA OLIKA!

Ung i hederskulturen i Sverige? Kommer du ihåg Pela och Fadime? Här får du information och personligt stöd.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Fryshuset

 
 
 
 
 

Mönsteråsgymnasiet: Torggatan 15, 383 31 Mönsterås
Telefon: 0499-175 00 Fax: 0499-179 28
E-post: gymnasiet.kansli@monsteras.se

Facebook