Elevhälsa

Att du trivs och mår bra är viktigt för att du ska kunna lära och prestera bra i skolan. Som en resurs för elever, föräldrar och personal finns ett elevhälsoteam på skolan. I skolans elevhälsoteam (EHT) ingår rektor, skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare och personal med specialpedagogisk kompetens för att se till att alla elever mår bra och har en god lärmiljö. Det finns också tillgång till skolpsykolog och skolläkare vid behov.

Elevhälsoteamet arbetar gemensamt och tillsammans med skolans lärare för elevernas trygghet, deras välbefinnande och att de får det stöd de behöver under sin studietid.

Skolsköterska

Till skolsköterskan kan du komma med frågor, funderingar och problem som rör både kropp och själ. Skolsköterskan arbetar utifrån en helhetssyn med hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Samtliga elever erbjuds i årskurs 1 ett individuellt hälsosamtal och hälsoundersökning. Hälsosamtalet berör elevens levnadsvanor och omfattar mat, motion- och sömnvanor. Vi tar även upp trivsel i skolan, fritidsintressen samt tankar omkring sexualitet, alkohol, tobak och droger. Syftet med det enskilda samtalet är att göra eleven uppmärksam på sambandet livsstil och hälsa och att uppmuntra till att göra egna hälsomedvetna val.

Skolsköterskan har tystnadsplikt.

Kurator

Kuratorn arbetar hälsofrämjande och förebyggande med psykosocialt arbete på skolan. Syftet är att främja elevernas psykiska hälsa, men också bidra till att eleverna uppnår kunskapskraven i skolan.

 

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att vända dig till skolans kurator om du behöver stöd eller vägledning. Det kan till exempel handla om dina studier och din skolsituation, relationsproblem, förändringar i livssituationen eller annat som påverkar dina studier och/eller ditt välbefinnande. Kuratorn kan ge information om och förmedla kontakter till andra myndigheter och organisationer i samhället om du behöver det.  

 

Kuratorn har tystnadsplikt.  

 

 

Skolsköterska 

Marie Adolfsson
Tfn. 0499-175 21

Mottagning:

Måndag och Torsdag
7.30 - 16.00
Fredag 7.30 - 11.30

Kurator 

Friida Thapper
Tfn. 0499-175 27

Mottagning:
mån 07.30-16.00
tis-ons  - stängt
tors-fre 07.30-16.00

 

 

 

Skolläkare 

Skolläkare

Birgitta Torstensson

Mottagning efter tidsbeställning hos skolsköterska

 
 
 
 
 

Mönsteråsgymnasiet: Torggatan 15, 383 31 Mönsterås
Telefon: 0499-175 00 Fax: 0499-179 28
E-post: gymnasiet.kansli@monsteras.se

Facebook