Elevhälsa

På Mönsteråsgymnasiet arbetar skolhälsovården utifrån en helhetssyn med hälsofrämjande och förebyggande insatser. Du är alltid välkommen.

Till skolhälsovården kan du komma med frågor, funderingar och problem som rör både kropp och själ. Skolsköterska, kurator och skolläkare har tystnadsplikt.

Hälsosamtal
Skolhälsovården erbjuder samtliga elever i åk 1 ett individuellt hälsosamtal och hälsoundersökning. Hälsosamtalet berör elevens levnadsvanor och omfattar mat, motions- och sömnvanor. Vi tar även upp trivseln i skolan, fritidsintressen samt tankar kring sexualitet, alkohol, tobak och droger.

Syftet med det enskilda samtalet är att göra eleven uppmärksam på sambandet livsstil och hälsa och att uppmuntra till att göra egna hälsomedvetna val.

Skolsköterska 

Marie Adolfsson
Tfn. 0499-175 21

Mottagning:
mån - tors 07.30-16.00
fre 07.30-11.30

Kurator 

Lisa Franzén
Tfn. 0499-175 27

Mottagning:
mån 07.30-16.00
tis-ons  - stängt
tors-fre 07.30-16.00

 

 

 

Skolläkare 

Skolläkare

Mottagning efter tidsbeställning hos skolsköterska

 
 
 
 
 

Mönsteråsgymnasiet: Torggatan 15, 383 31 Mönsterås
Telefon: 0499-175 00 Fax: 0499-179 26
E-post: gymnasiet.kansli@monsteras.se

Facebook