Anslagstavla

Detta är Mönsteråsgymnasiets informationscentral där vi samlar information som inte har direkt anknytning till någon av hemsidans övriga struktur, men som anses mycket viktig för verksamheten.

Tillsynsansvar

Skolan ska förebygga olyckor, mobbing och kränkningar.

Läs mer i PDF-dokumentet:

+++Plustecknet

På flertalet sidor kan du upptäcka symbolen + direkt under sidrubriken. Här finns information som går att skriva ut, t.ex.. programstrukturer och läsårstider.

Tidningsartiklar

Under dokument och tidningsartiklar kan du läsa vad som hänt under åren på Mönsteråsgymnasiet

 
 
 
 
 

Mönsteråsgymnasiet: Torggatan 15, 383 31 Mönsterås
Telefon: 0499-175 00 Fax: 0499-179 28
E-post: gymnasiet.kansli@monsteras.se

Facebook