Personallista

Här kan du finna kontaktuppgifter till personal på Mönsteråsgymnasiet

Skolledning

Jenny Alvunger
Jenny Alvunger

Rektor gymnasiet
Tel: 0499-175 23
Skicka e-post till: Jenny Alvunger

 
Emma Magnusson
Emma Magnusson

Rektor komvux
Tel: 0499-175 22
Skicka e-post till: Emma Magnusson

 

Expedition

Maria Karlsson
Maria Karlsson

Bibliotekarie/Kanslist
Tel: 0499-175 01
Skicka e-post till: Maria Karlsson

 

Vaktmästare

Leif Carlsson

Vaktmästare
Tel: 0499-175 74
Skicka e-post till: Leif Carlsson

 

Planerare

Ekonomi

Specialpedagoger

Studievägledning

Christina Karlsson SYV
Christina Karlsson

Studie och yrkesvägsledare
Tel: 0499-175 68
Skicka e-post till: Christina Karlsson

 

Skolsköterska

Kurator

Lisa Franzén
 

El- och energiprogrammet

Roger Hjortendal
Roger Hjortendal

Karakärsämneslärare
Tel: 0499-175 72
Skicka e-post till: Roger Hjortendal

 
Katarina Johansson programansvarig
Katarina Johansson

Kärnämneslärare
Tel: 0499-175 18
Skicka e-post till: Katarina Johansson

 
Mattias Nilsson programansvarig
Mattias Nilsson

Karaktärsämneslärare
Tel: 0499-175 72
Skicka e-post till: Mattias Nilsson

 

Handels- och Administrationsprogrammet

 Anne Martin-Åkesson
 
Stefan Pernmo
Stefan Pernmo

Karaktärsämneslärare
Tel: 0499-175 17
Skicka e-post till: Stefan Pernmo

 
Carina Jonsson
Carina Jonsson

Handel/ekonomi/data
Tel: 0499-175 02
Skicka e-post till: Carina Jonsson

 

Industritekniska programmet

Bygg- och anläggningsprogrammet

Mikael Löfgren
Michael Löfgren

Psykologi, Idrott och hälsa
Tel: 0499-175 18
Skicka e-post till: Michael Löfgren

 

Vård och omsorgsprogrammet

Eva Nilsson programansvarig
Eva Nilsson

Karaktärsämneslärare
Tel: 0499-175 39
Skicka e-post till: Eva Nilsson

 
Annette Bogarp
Annette Bogarp

Karaktärsämneslärare
Tel: 0499-175 39
Skicka e-post till: Annette Bogarp

 
Stefan Karlsson
Stefan Karlsson

Matematik, Idrott och hälsa
Tel: 0499-175 18
Skicka e-post till: Stefan Karlsson

 
Ing-Marie Vallin
Ing-Marie Vallin

Karaktärsämneslärare
Tel: 0499-175 39
Skicka e-post till: Ing-Marie Vallin

 
Nathalie Karlsson
Nathalie Karlsson

Karaktärsämneslärare
Tel: 0499-175 39
Skicka e-post till: Nathalie Karlsson

 
Kerstin Karlström
Kerstin Karlström

Karaktärsämneslärare
Tel: 0499-175 39
Skicka e-post till: Kerstin Karlström

 

Naturvetenskapsprogrammet

Programsamordnare Mikael Norell
Mikael Norell

Biologi/kemi/naturkunskap/karaktärsämnen
Tel: 0499-175 72
Skicka e-post till: Mikael Norell

 
Pia Bratt
Pia Bratt

Svenska/engelska
Tel: 0499-175 42

 
Dennis Lindqvist
Dennis Lindqvist

Fysik/matematik
Tel: 0499-175 72
Skicka e-post till: Dennis Lindqvist

 
Thomas Wennerklint
Thomas Wennerklint

Kemi/naturkunskap
Tel: 0499-175 72
Skicka e-post till: Thomas Wennerklint

 

Samhällsvetenskapsprogrammet

Programsamordnare Ulrika Olsson
Ulrika Olsson

Geografi/historia/samhällskunskap
Tel: 0499-175 19
Skicka e-post till: Ulrika Olsson

 
Jonas Karlsson-Sköld
Jonas Karlsson Sköld

Geografi/historia/samhällskunskap
Tel: 0499-175 19
Skicka e-post till: Jonas Karlsson Sköld

 
Sylvia Stark
Sylvia Stark

Tyska/bild och form
Tel: 0499-175 41
Skicka e-post till: Sylvia Stark

 
Kerstin Sund
Kerstin Sund

Svenska/engelska
Tel: 0499-175 42
Skicka e-post till: Kerstin Sund

 
Patrik Palmqvist
Patrik Palmqvist

religion/historia/filosofi.
Tel: 0499-175 19
Skicka e-post till: Patrik Palmqvist

 

Teknikprogrammet

Ola Löfberg
Ola Löfberg

Karaktärsämneslärare
Tel: 0499-175 72
Skicka e-post till: Ola Löfberg

 

Introduktionsprogrammen

Helena Andersson
Helena Andersson

Svenska/engelska
Tel: 0499-175 42
Skicka e-post till: Helena Andersson

 
Annelie Toresson
Annelie Toresson

Karaktär och kärnämneslärare
Tel: 0499-175 40
Skicka e-post till: Annelie Toresson

 
Annette Bogarp
Annette Bogarp

Språkintroduktion svenska som andraspråk
Tel: 0499-175 39
Skicka e-post till: Annette Bogarp

 

Bibliotekarie

Maria Karlsson
Maria Karlsson

Bibliotekarie/Kanslist
Tel: 0499-175 49
Skicka e-post till: Maria Karlsson

 
 
 
 
 
 

Mönsteråsgymnasiet: Torggatan 15, 383 31 Mönsterås
Telefon: 0499-175 00 Fax: 0499-179 26
E-post: gymnasiet.kansli@monsteras.se

Facebook