Personallista

Här kan du finna kontaktuppgifter till personal på Mönsteråsgymnasiet

Skolledning

Jenny Alvunger; Rektor
Jenny Alvunger

Rektor gymnasiet
Tel: 0499-175 23
Skicka e-post till: Jenny Alvunger

 
Emma Magnusson Rektor
Emma Magnusson

Rektor komvux
Tel: 0499-175 22
Skicka e-post till: Emma Magnusson

 

Expedition

Maria Karlsson
Maria Karlsson

Bibliotekarie/Kanslist
Tel: 0499-175 01
Skicka e-post till: Maria Karlsson

 

Vaktmästare

Leif Carlsson

Vaktmästare
Tel: 0499-175 74
Skicka e-post till: Leif Carlsson

 

Biträdande rektor

Planerare och bitr rektor Lena Wallström
Lena Wallström

Bitr. rektor samt schemaplanerare
Tel: 0499-174 25
Skicka e-post till: Lena Wallström

 

Ekonomi

Specialpedagoger

Studievägledning

Christina Karlsson SYV
Christina Karlsson

Studie och yrkesvägsledare
Tel: 0499-175 68
Skicka e-post till: Christina Karlsson

 

Skolsköterska

Kurator

El- och energiprogrammet

Katarina Johansson programansvarig
Katarina Johansson

Kärnämneslärare
Tel: 0499-175 18
Skicka e-post till: Katarina Johansson

 
Mattias Nilsson programansvarig
Mattias Nilsson

Karaktärsämneslärare
Tel: 0499-175 72
Skicka e-post till: Mattias Nilsson

 
Anders Karlsson
Anders Karlsson

Karaktsärmneslärare
Tel: 0499-175 72
Skicka e-post till: Anders Karlsson

 

Handels- och Administrationsprogrammet

 Anne Martin-Åkesson
 
Stefan Pernmo
Stefan Pernmo

Karaktärsämneslärare
Tel: 0499-175 17
Skicka e-post till: Stefan Pernmo

 
Carina Jonsson
Carina Jonsson

Handel/ekonomi/data
Tel: 0499-175 02
Skicka e-post till: Carina Jonsson

 
Mats Harrysson
Mats Harrysson

Lärare Svenska/Historia
Tel: 0499-175 42

 

Industritekniska programmet

Mattias Nilsson programansvarig
Mattias Nilsson

Karaktärsämneslärare
Tel: 0499-175 72
Skicka e-post till: Mattias Nilsson

 

Bygg- och anläggningsprogrammet

Vård och omsorgsprogrammet

Annette Bogarp
Annette Bogarp

Karaktärsämneslärare
Tel: 0499-175 39
Skicka e-post till: Annette Bogarp

 
Stefan Karlsson
Stefan Karlsson

Matematik, Idrott och hälsa
Tel: 0499-175 18
Skicka e-post till: Stefan Karlsson

 
Ing-Marie Vallin
Ing-Marie Vallin

Karaktärsämneslärare
Tel: 0499-175 39
Skicka e-post till: Ing-Marie Vallin

 
Kerstin Karlström
Kerstin Karlström

Karaktärsämneslärare
Tel: 0499-175 39
Skicka e-post till: Kerstin Karlström

 

Naturvetenskapsprogrammet

Programsamordnare Mikael Norell
Mikael Norell

Biologi/kemi/naturkunskap/karaktärsämnen
Tel: 0499-175 72
Skicka e-post till: Mikael Norell

 
Dennis Lindqvist
Dennis Lindqvist

Fysik/matematik
Tel: 0499-175 72
Skicka e-post till: Dennis Lindqvist

 
Thomas Wennerklint
Thomas Wennerklint

Kemi/naturkunskap
Tel: 0499-175 72
Skicka e-post till: Thomas Wennerklint

 

Samhällsvetenskapsprogrammet

Programsamordnare Ulrika Olsson
Ulrika Olsson

Geografi/historia/samhällskunskap
Tel: 0499-175 19
Skicka e-post till: Ulrika Olsson

 
Kerstin Sund
Kerstin Sund

Svenska/engelska
Tel: 0499-175 42
Skicka e-post till: Kerstin Sund

 
Patrik Palmqvist
Patrik Palmqvist

religion/historia/filosofi.
Tel: 0499-175 19
Skicka e-post till: Patrik Palmqvist

 
Jonas Karlsson-Sköld
Jonas Karlsson Sköld

Geografi/historia/samhällskunskap
Tel: 0499-175 19
Skicka e-post till: Jonas Karlsson Sköld

 
Sylvia Stark
Sylvia Stark

Tyska/bild och form
Tel: 0499-175 41
Skicka e-post till: Sylvia Stark

 
Ulrika Jervhed
Ulrika Jervehed

Kärn och karaktärtsämneslärare
Tel: 0499-175 19

 

Teknikprogrammet

Ola Löfberg
Ola Löfberg

Karaktärsämneslärare
Tel: 0499-175 72
Skicka e-post till: Ola Löfberg

 

Introduktionsprogrammen

Helena Andersson
Helena Andersson

Svenska/engelska
Tel: 0499-175 42
Skicka e-post till: Helena Andersson

 
Annelie Toresson
Annelie Toresson

Karaktär och kärnämneslärare
Tel: 0499-175 40
Skicka e-post till: Annelie Toresson

 
Annette Bogarp
Annette Bogarp

Språkintroduktion svenska som andraspråk
Tel: 0499-175 39
Skicka e-post till: Annette Bogarp

 
Maria Robertsson
Maria Robertsson

språklärare
Tel: 0499-175 42

 
Anela Karlsson
Anela Karlsson

Heltidsmentor IM
Tel: 0499-17505

 

Bibliotekarie

 
 
 
 
 

Mönsteråsgymnasiet: Torggatan 15, 383 31 Mönsterås
Telefon: 0499-175 00 Fax: 0499-179 28
E-post: gymnasiet.kansli@monsteras.se

Facebook