Blanketter

Försäkringar

 Information om skolförsäkring

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Försäkringsbrev_skola_2020

82,40 kB

 

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och ungdom och andra grupper inom Mönsterås kommun.

Avtal giltigt 2020-01-01-2020-12-31

2020-01-23

 
Ansökan av byte av kurs

Blankett för att byta kurs

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Ansökan byta kurs

45,70 kB

Ansökan om att byta kurs

2019-08-14

 
Ansökningar
Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf ansökan gymnasieskolan

166,49 kB

Blankett för ansökan till gymnasieskolan

2019-08-14

application/pdf Omval till gymnasiet

63,07 kB

Blankett för att göra omval till gymnasiet

2019-08-14

application/pdf ansökan om dispens i engelska

49,01 kB

Blankett för ansökan om dispens i engelska

2019-08-14

application/pdf ansökan om fri kvot

72,30 kB

Blankett för ansökan om fri kvot

2019-08-14

application/pdf ansökan särskilda skäl

67,22 kB

Blankett för ansökan om särskilda skäl

2019-08-14

 
Anhöringsförteckning
Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Anhöringsförteckning

34,11 kB

Anhörigsförteckning ska fyllas i av elev då denna information är nödvändig om skolan akut behöver få kontakt med vårdnadshavare vid till exempel sjukdom, skada eller olycka.

2019-08-14

 
Ledighetsansökan för enskilda angelägenheter

 

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Ledighetsansökan för enskilda angelägenheter

196,79 kB

Ansökan om ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter

2019-08-14

 
 
 
 
 
 

Mönsteråsgymnasiet: Torggatan 15, 383 31 Mönsterås
Telefon: 0499-175 00 Fax: 0499-179 28
E-post: gymnasiet.kansli@monsteras.se

Facebook