Undermeny

Öppna föreläsningar - Redovisning av gymnasiearbete

På uppdrag av Tekniska förvaltningen och Miljökontoret har fyra elever på Naturvetenskapsprogrammet på Mönsteråsgymnasiet genomfört ett antal undersökningar.

Torsdagen den 12 maj kommer de att hålla öppna föreläsningar om sina gymnasiearbeten. De håller hög klass och en elev har varit med i finalen i svenska juniorvattenpriset med sitt arbete.

När?

Var?

Torsdagen den 12 maj, klockan 12:00

Gradängsalen, Mönsteråsgymnasiet

Föreläsningar
Melina Läggeberger

Mellanstadieelevernas cykelsäkerhet till och från skolan i Mönsterås tätort.

Underlagsmaterial för att göra cykelvägarna säkrare genom att identifiera hur grundskoleelever på två skolor i Mönsterås tätort cyklar till och från skolan idag.

Lovisa Lundgren

Återvinningssystemet ”Samlaren” - en utvärdering.

I detta gymnasiearbete undersöks användningen av återvinningssystemet Samlaren.

Joacim Sundqvist

Har flytande våtmarker en positiv effekt på vattenkvaliteten i Lillåns mynning?

En dokumentation samt utvärdering av flytande våtmarker i Lillåns mynning.

Nelly Corneteg

Hur hög är halten antropogena partiklar vid olika kustvatten i Mönsterås kommun?

Projektet syftar på att undersöka halten antropogena partiklar vid tre olika kustbelägna platser i Mönsterås kommun

Publicerad 2016-05-09
 
 
 
 
 

Mönsteråsgymnasiet: Torggatan 15, 383 31 Mönsterås
Telefon: 0499-175 00 Fax: 0499-179 26
E-post: gymnasiet.kansli@monsteras.se

Facebook