Undermeny

Mingel i Cafeterian kom ända från Australien

Stefan Karlsson tillhörde den del av lärarstaben som var med vid skolans start, just 1995, så givetvis hade de mycket att prata om, undertecknad slank även in i detta samtal och killarna berättade att de känner igen sin gamla skola, men

Mikael Tengel_Chritopher Lilja som gick Hp 1995 på besök

Mikael och Christopher fikar vid sitt stambord

mycket nytt och fräscht hade tillkommit sedan de tog studenten 1998. Ja, nästan allt bortom datasalarna är ju nytt, denna del fanns inte på deras tid. De hade handelslektioner i datasalen då. Killarna berättade glatt om när de kom till skolan 1995 som första årskull.

-Vi var bara 80 elever, berättade Mikael & Christopher, det kändes ganska tomt i huset ibland tyckte man, men 1996-97 när övriga årskullar kom och det fanns 3 hela årskullar på skolan, blev det mycket roligare och alla kände varandra.

De minns sina år på gymnasiet med glädje och givetvis fortsatte snacket om vilka ”gamla” lärare och övrig personal som fanns kvar från deras tid. En och annan skröna drogs som visade att man trivdes på skolan. De berättade mycket kring IT och datorer och hur positivt detta hade varit i deras kommande yrkesliv.

Vidare berättade Mikael att han efter gymnasietiden flyttade till Australien där han har utbildat sig och tagit en fil.kand inom IT och sedan jobbat många år inom IT-sektorn. Jobb och kärlek har gjort att han fortfarande är bosatt i landet ”down under”.

Christopher berättar i sin tur att han har hållit sig inom länet, närmare bestämt till Rockneby och att han har under många år jobbat inom träindustrin där han har upplevt både upp- och nedgångar beroende på konjunktursvägningar. Bägge killarna menar på att deras gymnasietid och programval har givit dem goda förutsättningar för att lyckas med sina yrkesverksamma liv idag.

Vi avslutade kaffepausen och gick en rundtur i skolan. Mikael och Christopher låter hälsa att de tycker skolan har fått ett ännu större lyft och fräschhet än vad de kommer ihåg.

-Tänk om allt detta fanns när vi gick, vilka möjligheter här finns både i lokaler och utrustning, säger de, men tillägger, skolan har ju blivit dubbelt så stor sedan vi slutade, men andan sitter kvar, vi känner igen vår lilla skola med de stora möjligheterna!

 

Text: Stefan Pernmo

Publicerad 2010-02-04
 
 
 
 
 

Mönsteråsgymnasiet: Torggatan 15, 383 31 Mönsterås
Telefon: 0499-175 00 Fax: 0499-179 26
E-post: gymnasiet.kansli@monsteras.se

Facebook