Undermeny

Besök på Linnéuniversitetet

Vid spektrofotometri mäter man hur olika ämnen absorberar ljus och vid kromatografi

Förevisning av utrustning_Studiebesök_NV_FebVt10

separerar man ämnen beroende på dess löslighet i vatten. När vi kom till universitetet fick vi först en genomgång av analysmetoderna och Håkan Andersson berättade vilka metoder som användes på universitetet. Håkan undervisar på naturveteskapliga institutionen i olika ämnesområden inom kemin. Efter genomgången fick vi en rundtur i olika laborationssalar där vi även fick se maskinerna som utför analyserna. Dessa används både av studenter och även av doktorander från hela världen som gör sitt examensarbete i Kalmar.
Studiebesöket var ett kul avbrott i den vanliga skoldagen. Vi fick se hur arbetet på ett universitet går till och det var intressant eftersom att det är en helt annan vardag än vår.

Vem vet, en dag kanske det är vi som står där och gör en revolutionerande upptäckt inom analytisk kemi.

Nv08 Besök på Linnéuniversitetet

 

Publicerad 2010-02-03
 
 
 
 
 

Mönsteråsgymnasiet: Torggatan 15, 383 31 Mönsterås
Telefon: 0499-175 00 Fax: 0499-179 26
E-post: gymnasiet.kansli@monsteras.se

Facebook